รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Best of the day (color) 2011

รายการที่ชนะเลิศการประกวดลายสักที่พัทยา

the pattaya international tattoo convention 2011

the winnet Best ot the day (color) 

ซึ่งเป็นการประกวดลายสักที่ต้องสักกันภายในงาน โดยมีระยะเวลาที่กำหนด โดยการประกวดในครั้งนี้เราได้คว้ารางวัลชนะเลิศมาเป็นผลสำเร็จ จึงทำให้รางวัลที่ได้มาเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาฝีมือเพื่อตอบสนองผลงานที่ดีให้กับลูกค้าต่อไป ขอบคุณครับ

Visitors: 30,384